Kolonistugor i deklarationen och fastighetsavgiften