Kolonistugor i deklarationen och fastighetsavgiften

Kolonistugor i deklarationen och fastighetsavgiftenAtt kolonistugor ska tas upp i deklarationen har gällt sedan länge, men före 2015 var det svårt för Skatteverket att veta vilka som hade kolonistugor om ägaren inte frivilligt uppgav det i deklarationen.
En dom hösten 2015 gav Skatteverket rätt att begära ut information från koloniföreningar om alla personer som föreningen har avtal med, vilket motsvarar alla medlemmar.
Skatteverket har sedan dess arbetat med att sätta taxeringsvärden på kolonistugor i hela Sverige, vilket i sin tur är underlag för beräkningen av fastighetsavgiften.

Om fastighetsavgiftenKolonistugor kallas skattemässigt för ”hus på ofri grund” eftersom huset och marken har olika ägare.
Som ägare till en kolonistuga betalar du 0,75 procent av stugans taxeringsvärde upp till ett halvttakbelopp (=max av avgiften kan bli) i fastighetsavgift.
Den andra halvan av avgiften betalar markägaren, vilket oftast är kommunen.

I deklarationen 2021, vilket avser inkomståret 2020, är takbeloppet för fastighetsavgiften för vanligasmåhus 8349 kronor.
Det innebär att ägare av en kolonistugabetalar max hälftenav detta takbelopp, 4175 kronor i fastighetsavgift.
4175 kronor motsvarar ett taxeringsvärde på 556 667 kronor. (4175/0,0075=556 667 kr).

Hur mycket är avgiften för din stuga?
Stugor som har ett taxeringsvärde under 50 000 kronor betalar ingen fastighetsavgift alls.
Är taxeringsvärdet 556 667 kronor eller högre är betalar du 4175 kronor. För taxeringsvärden mellan 50 001 kronor och 556 666 kronor är avgiften 0,75 procent av taxeringsvärdet.

Ett exempel: Kolonistuga på arrenderad mark
Husets taxeringsvärde: 290 000 kronor (bör vara förifyllt i deklarationshandlingarna)
Fastighetsavgift: 290 000 x 0,0075 = 2175 kronor.

Källa: Skatteverket.se