Om Eklundsfältets koloniträdgårdsförening och dess historia.

Eklundsfältets koloniträdgårdsförening är en ideell förening som har till ändamål att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Södertälje kommun och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller kommunen, att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas av dem för koloniträdgårdsverksamhet att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen, samt att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister.

Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet.
Föreningen skall därför även arbeta enligt denna organisations stadgar och målsättning.

Our History

Jag har inte så mycket att skriva in här just nu men har ni något tips om vad som har hänt som bör tas upp i vår historia så skicka gärna in det via kontakt formuläret så ska jag se om jag får med det här.

Jag har en kopia av Södertälje koloniträdgårdars kompendie från deras 70 års jubileum 1906-1976 som jag har adderat som ett bifogat dokument i länken nedan.

Södertälje koloniträdgårdar 70 år

Jag hittade även ett arkiv med bilder som jag inte lyckats flytta än men dom finns här via denna länk.

Bilder

 • I november 1959 kom besked om att arrendekontraktet för Bolls Hage (numera Eklundsfältet) sades upp till den 31 december.
  Föreningens styrelse begärde att staden skulle skaffa ett ersättningsområde.
  Den 16 november 1960 kallades styrelsen till fastighetschefen för att diskutera ett eventuellt nytt område vid Hovsjö i Tveta kommun.

 • På våren så kom Eklundsfältet igång.
  En del medlemmer flyttade från Bolls Hage men det kom även många nya.

 • Eklundsfältet elektrifieras.
  Nu finns det 174 medlemmar samt 163 stugor.

Styrelsen

Tommy Jungedal

Ordförande Ansvar: Grönområden, Grannsamverkan, Underhållsplan.

Sirkka Harju

Kassör Ansvar: Studieorganisatör, Odlingsrådgivare, Miljögruppen.

Annelie Scott

Ledamot Ansvar: Miljögruppen.

Tomas Johannesson

Ledamot Ansvar: Vice ordförande, IT, Registeransvarig, Sekreterare.

Jorma Leskinen

Ledamot Ansvar: Byggnader/Underhåll.

Håkan Carlsson

Ledamot Ansvar: Grönområden, HLR.

Karoline Holappa

Ledamot Ansvarig: Grönområden, Byggnader/Underhåll.

Siw Andersson

Suppleant Ansvar: Expeditionsansvarig.

Jan-Eric Rönnholm

Suppleant Ansvar: Byggnader/Underhåll.

Clas-Göran Andersson

Revisor

Patrik Berg

Revisor

Bengt Hagelin

Revisorsuppleant

Monika Bro Wiklund

Valberedning

Berenike Alfvén

Valberedning

Kristina Egdahl

Valberedning

Lennart Persson

Valberedning