Bottenplugg exempel

Vattensystemen är nu blåsta.

Anteckningar från Styrelsemöte nr.8 2020-09-27

Kolonistugor i deklarationen och fastighetsavgiften