Enkät om miljön inför miljöcertifieringen

Angående råttor på området.