Anteckningar från Styrelsemöte nr.8 2020-09-27

Kolonistugor i deklarationen och fastighetsavgiften

Vattnet stängs av från mån 5/10