Nytt meddelande 2022-10-09.

Inget att rapportera.

**********