ÅRSMÖTET ÄR FRAMFLYTTAT TILL LÖRDAG 6 JUNI OCH DETTA ÄR PÅ GRUND AV CORONA VIRUSET.

DEN NYA HEMSIDAN HÅLLER PÅ ATT BYGGAS UPP OCH DEN GAMLA KAN FORTFARANDE NÅS VIA DENNA LÄNK.

https://www.eklundsfaltet.se/index2.html