Det är nu dags att skriva nya arrendekontrakt med alla kolonister.