Årsarrendet ska betalas senast 30/4

Detta är bara en påminnelse om att arrendet på 4000kr ska vara betalt senast 30/4.
Det betalas in på föreningens bankgiro 712-0546
Kom ihåg att skriva vilket stugnummer det gäller.

Taggar: