Svar på avgiftshöjning 2021

Årsmötet 2021 kommer att hållas 17/4 10:00

Sista dagen för beställning av Rölunda produkter 31/3

Nytt från förbundet: Tomatwebinarie och extra bidrag till jubileumsaktiviteter mm

God Jul & Gott Nytt År

Arrendeavgiften för 2021 är nu 5000kr

INBROTT PÅ KOLONIEN

Rensning av facebook medlemmar.