Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder.

Kringelsotaren kommer torsdagen 22/9 2022 och gör sotning och brandskyddskontroll hos dem som inte svarat på breven som dom skickat ut.

Dom kolonister som har en eldstad i sin stuga måste enligt lag sotas vart tredje (3) år samt brandskyddskontrolleras var sjätte (6) år.

Södertörns brandförsvar har upphandlat Kringelsotaren som Södertäljes sotare och det är dom vi ska använda oss av.

Om kontaktuppgifterna stämmer till er så kommer Kringelsotaren höra av sig till dom som behöver sota/brandskyddskontrollera sin eldstad.

Man kan även kontakta dom själv för att få information samt boka en tid.
Vid E-post skriv i ämnesraden: Stigen stugan ligger på samt registernumret sotaren refererar till vid tidigare sotning samt brandskyddskontroll.

Kringelsotaren AB
Skfm Magnus Brandt
Box 19021
152 42 Södertälje

Telefontid 7-16, fre 7-15
(stängt för lunch 11-12)
Tfn 08-550 304 86

Hemsida: https://www.sotaren.nu
E-post: info@sotaren.nu

Lite bra länkar samt information.

Södertörns brandförsvarsförbund.
Sotning
Frister för rengöring (sotning)
Frister för rengöring (sotning) enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, i
Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem,
Södertälje och Tyresö kommun.
Denna föreskrift träder i kraft 2021-07-01

Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den
huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden
är uppställd eller för matlagning är det var tredje (3) år som det skall sotas.
https://www.sbff.se/hem–fritid/sotning-och-brandskyddskontroll/sotning-och-rengoring/

Brandskyddskontroll
Frister brandskyddskontroll
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om brandskyddskontroll MSBFS 2014:6.

För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan
för uppvärmning av det utrymme där den står eller om
eldstaden är belägen i ett fritidshus är kontrollfristen var sjätte (6) år.
https://www.sbff.se/hem–fritid/sotning-och-brandskyddskontroll/brandskyddskontroll/

Taggar: