Sista dagen att lämna in årsmötesformuläret 5/6

Årsmötet 2020 kommer att ske 6/6 men isolerat och det är bara styrelsen som kommer att träffas.

Men för att ni ska kunna medverka/påverka så måste ni fylla i årsmötesformuläret och det måste vara styrelsen tillhanda senast 5/6.

Formuläret kan du hämta hämta i tvättrummet/Aklejan, på våra anslagstavlor, hemsidan samt facebook.

Det ni gör är att kryssa i rutorna JA eller NEJ samt fylla i det namn ni önskar istället för det föreslagna om ni svarat NEJ.

Fyll i ditt namn samt stugnummer annars så gäller inte din röst (endast 1 röst per hushåll)

Det finns 2 sätt att lämna in detta formulär och det är

  1. Den gröna brevlådan i tvättrummet/Aklejan lägg det i ett kuvert.
  2. Posta den till
    Eklundsfältets koloniträdgårdsförening
    Box 19060
    152 26 Södertälje

Digitalt kommer inte gälla denna gång.

 

https://www.eklundsfaltet.se/wp-content/uploads/2020/05/Årsmötesformulär-2020.pdf

Taggar: