Frivilliga arbetsdagar Lördag 5/9

Efter den gemensamma synen av området så är det värre än vad vi befarade och vi behöver verkligen göra en insats.
Vi kommer inte att ha några arbetsdagar i år p.g.a Covid-19.
Allt arbete är frivilligt och ingen kommer att bli krävd på någon avgift ifall ni inte deltagit.
Styrelsen har beslutat att vi kommer ha ett flertal lördagar som man kan komma upp till Aklejan och ta ett uppdrag.
Varje lördag v.35 till v.39 så kommer vi öppna upp förrådet vid Aklejan så man kan hämta dom redskap som behövs.
Vi lämnar ut redskap mellan kl. 10-11 sen så arbetar man så länge man kan.

Taggar: