Årsmötet 2021 kommer att hållas 17/4 10:00

Årsmötet 2021 kommer att hållas 17/4 10:00

Det kommer bli som förra året att endast styrelsen + dom som behövs för att ett årsmöte skall kunna hållas närvarar.
Vi kommer att skicka ut årsmötesdokumenten v.13 så ni får dom i god tid innan mötet.
Det kommer att finnas ett svarsformulär precis som förra året så att man kan bidra med sin rösträtt.
Den ska vara styrelsen tillhanda senast 16/4.

Dokumenten finns även här https://www.eklundsfaltet.se/2021/04/01/arsmotesdokument/

 

Taggar: