Arbetsdag Lör 29/4 kl. 10-15

Arbetsdag Lör 29/4 kl. 10-15
Vi samlas vid Aklejan där arbetsuppgifter delas ut.

Det som listas här är vad som vi räknar med att hinna med.

GÖROMÅL PÅ ARBETSDAGEN: Antal personer
   
Rensning av sly i dike från A-grind till kurvan på Tomatstigen + galler vid väg Hovsjögrind Förmiddag 4
   
Rensa dike vid brunnar från kurvan Tomatstigen till Kurvan Potatisstigen Eftermiddag  
   
Rensa bäck vid Latrin Potatisstigen 2
   
Ta bort dubbeldörrar på Aklejan samt städa Kioskhuset 2
   
Putsa fönster på Aklejan 2
   
Panta flaskor och plastbackar från källaren 2
   
Flytta gödselhög samt köra ut till föreningens rabatter Traktorjobb 3
   
Städa Latriner Nord resp. Syd 2
   
Kontrollera stängslet runt området 2
   
Samla upp grenar från område söder om Aklejan samt Flisa grenar 5
   
Fylla gropar på Tomat-och Potatisstigen samt lägga ut gupp Traktorjobb 3
   
Rensa och kratta runt Aklejan 4
   
Rensa plantering utanför C-grinden samt Örtagården 3
   
Rensa och kratta vid parkeringen vid A-grinden 5
   
Sätta upp fågelholkar samt insektshotell 2
   
Köra skräp till ÅV från förråd samt sopstation 2
   
Rensa trappa till Aklejan 2
   
Stålborsta räcken och staket runt dansbanan samt trätrappor och gml. bänkar samt olja dessa. 2
   
Måla fyra nya anslagstavlor + montera dessa 4
   
Byta ut överliggare med lampor runt dansbanan samt måla. 4
   
Kontrollera antal trasiga brädor + stolplar vid P-platser 2
   
Röja sly med röjsåg i skogspartier. (Eero leder jobbet) 6
   
Montera ny gunga samt nytt underlag vid lekplatsen hanteras av lekplatsgruppen. Styrelsen ser till att ytan är 8×7 meter samt rätt djup inför gjutningen.  
Taggar: