Enkät om toalettlösning (Det är bara 35 av 173 som svarat så snälla hjälp till med att svara på enkäten)