Midsommar 21/6

Midsommar
Välkomna till Midsommarfirande!
Kl. 13.00 klär vi och reser midsommarstången.
Kl. 15.00 startar dansen kring stången och sedan fortsätter vi uppe
vid föreningshuset med kaffeservering, pilkastning, chokladhjul
och fiskdamm för barnen. Godis till barnen.
Vi startar på torsdag 20/6 kl. 18.00
med att samla in björkar och blommor
till midsommarstången.
VI BER ALLA SOM KAN ATT
STÄLLA UPP PÅ DETTA.
Programkommittén

Midsommar_2024