Råttbur för utvärdering.

Vi tog upp det på höstmötet att det börjar bli ett problem med råttor i området.

Vi håller på att se över det och vi har beställt en bur som vi ska utvärdera om det kan vara något att ha.

Är det bra så kommer vi köpa in ett gäng burar och placera ut.