Eklundsvisan refrängen

Eklundsvisan refrängen
Melodi: Den svenske flottisten, refrängen

I Eklundsnäs där leker livet.
Där vi alla trivs så bra,
bära vatten det är givet.
Och det gör vi varje dag.
Kolonister, små visiter.
Hos varann vi ofta gör.
Tiden spelar ingen roll.
Här är aldrig något groll.
Sommartid, sommartid.