Eklundsfältets hjärtstartare finns vid Aklejan

Vi har en egen hjärtstartare och som är registrerad så om någon ringer 112 så vet dom vart den finns och kan guida den som behöver hjälp.

Sommartid så sitter den i ett grönt skåp utanför huvudentren till Aklejan och efter städdagen på hösten så flyttar den in i dusch/tvätt/toalett utrymmet.

Under det gröna skåpet så finns det en plastmapp med en lista där man kan skriva upp sig om man vill vara till hands om något behöver assistans.