Enkät om toalettlösning (Det är bara 35 av 173 som svarat så snälla hjälp till med att svara på enkäten)

På höstmötet så informerade vi om detta projekt som Charlotta på Telge Återvinning driver så svara gärna på enkäten.

I Södertälje finns ett kretsloppssystem där klosettvatten behandlas i en våtkompost.
Klosettvatten från slutna tankar (kopplade till vakuumtoalett eller extremt snålspolande toalett) körs av slambil till Hölö där våtkomposten ligger.
Efter behandlingen, som består av våtkompostering och tillsats av urea, så används klosettvattnet som gödsel i det lokala jordbruket.

Provtagning av det uppsamlade latrinavfallet hos er koloniförening har visat att det har god kvalitet för att behandlas i våtkomposten i Hölö.
Det har dessutom lägre vattenhalt än klosettvattnet vilket gör att det bidrar med viktigt organiskt material som kan effektivisera våtkompostprocessen.
Med hjälp av denna enkät vill vi kartlägga information om avfallet som inte framkommer genom provtagning, som ett led i kvalitetssäkringen inför spridning på åkermark.

Ange gärna alla typer av medel som används, till exempel om det är ett medel i spolvattnet och ett annat i uppsamlingstanken.
Även husmorsknep för att undvika lukt och liknande får gärna anges om de används regelbundet.

Vid frågor, kontakta Charlotta Jernå på Telge Återvinning: 08-550 210 32, Charlotta.Jerna@telge.se

Här är länken till enkäten och den är anonym så inga personuppgifter behöver anges.
https://forms.office.com/r/8k7gAtDZ3e