Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder.

Återkoppling av syn resultatet under v.28