Årsmötet 2022 kommer att hållas 26/3

Styrelsen hoppas på att vi kommer att kunna ha detta utan begränsningar i år.

Motioner till årsmötet ska senast vara styrelsen tillhanda 15/1.

Maila in motionerna till styrelsen@eklundsfaltet.se eller så kan ni lämna
motionen i den gröna brevlådan som finns i toalett och tvättrummet i Aklejan.