Avgift ska betalas för utebliven medverkan på arbetsdagarna 2021