Information om vatten, container samt hushållsavfall

Vattnet stängs av v41 så alla kranar måste vara avstängda från och med söndag 10/10.

Containern samt kärlen för hushållsavfall är kvar t o m söndag 10/10 därefter körs dom bort av Telge återvinning.

Alla ventiler (kallas vattenkranar av ”vanligt folk”) på föreningens vattenposter, som leder privata ledningar in i trädgårdar och hus, ska märkas med stugnummer.
Obligatoriska märkbrickor kommer att säljas för 20 kr st på lördag den 9 oktober kl 12.00-14.00 i verkstaden under Aklejan.

De som inte är här då får ordna med sina brickor till våren.

Anledningen är att vattenmännen och andra lätt ska kunna stänga av vattnet till en stuga om det upptäcks en läcka, t ex vattenflöde i trädgården.