Vattnet stängs av söndag 10/10

Alla kranar skall vara avstängda senast söndag 10/10

Efter 15/10 så är det bra om ni har era kranar öppna för att slippa att det fryser sönder, låt kranarna vara öppna tills våren och det inte finns risk för förfrysning.

Det är kolonistens ansvar att se till att sina kopplingar och kranar inte har vatten liggande kvar så det kan frysa sönder och det gäller hela vägen från vattenposten och till sin tomt.

Passa gärna på att märka upp era anslutningar vid vattenposten med era lottnummer t.ex. X03 det gäller både färskvatten samt sjövatten.