Nu finns det hästgödsel att hämta.

Nu finns hästgödsel att hämta.
Den är delvis färsk och delvis brunnen

Grusprodukter dröjer.
Det är problem med leverantören.