Förtydligande ang. arbetsdagar 2021

Ett litet förtydligande angående arbetsdagarna.

Ni tittar i listan på vad som finns att göra och sen anmäler ni er till Sirkka eller Tommy.

Ni bestämmer själva när det passar att utföra arbetet och sen meddelar ni Sirkka eller Tommy när ni är klara.