Arbetsdagar 2021

Eftersom vi inte kan ha några större gemensamma arbetsdagar så får vi göra så att vi har en lista med uppgifter som behöver lösas och ni anmäler er till vad ni vill göra.
Ni kommer överens med Sirkka eller Tommy när och vad ni vill utföra.
Man gör detta istället för dom vanliga gemensamma arbetsdagarna.
Har man inte utfört något arbete så kommer den avgiften som är bestämd för missad arbetsdag tas ut.

Kontakta Sirkka 076-8773210 eller Tommy 070-7780242 så hjälper dom till med koordineringen.

 1. Rensning av sly i dike från A-grind till kurvan vid Potatisstigen
 2. Rensa dike vid brunnar från kurvan Tomatstigen till kurvan Potatisstigen
 3. Rensa bäck vid Latrintömning Potatisstigen
 4. Ta bort skivor för fönstren
 5. Putsa fönster på föreningshuset
 6. Rensa Parkslide kring grusupplag
 7. Städa Latriner Nord resp. Syd
 8. Kontrollera stängslet
 9. Flisa grenar
 10. Fylla gropar på Tomat- och Potatisstigen
 11. Rensa och kratta runt Aklejan
 12. Rensa och kratta vid C-grinden
 13. Rensa och kratta vid parkering A-grinden
 14. Ta bort buskar och träd mellan de två staketen från C-grinden
 15. Köra gamla grillen till återvinningen
 16. Städa förråd vid lekplatsen
 17. Måla bänkar och bord vid Aklejan
 18. Måla nya anslagstavlor
 19. Behandla trätrappor vid Aklejan
 20. Byta takbrädor på Traktorgarage
 21. Byta tak på Latrinhus (Nord)