Information från årsmötet 2021

Idag så har vi haft årsmötet och det gick bra.

Bifogat här är resultatet på röstningen samt en länk till årsmötesprotokollet (som inte är justerat än), det dokumentet är lösenordsskyddad.
Lösenordet skulle ha skickats ut med årsmötesdokumenten men…. vi missade det.
Ni som inte än har hört lösenordet skicka ett mail till admin@eklundsfaltet.se så får ni den där.
Länk till dokumenten https://www.eklundsfaltet.se/dokument-arkiv/

Rostsvaren-fran-arsmotet-2021