Svar på avgiftshöjning 2021

Tomas J ringde 2021-02-24 Pierre Gräff på Koloniträdgårdsförbundet angående våra olika tolkningar av stadgarna.

Det visade sig att våra tolkningar inte är fel men dom är inte heller rätt tyvärr.

Vi jämförde våra stadgar med dom som förbundet har som mall och det skiljer sig på en avgörande paragraf.

Vi har på paragraf 4.1
Styrelsen fastställer inträdesavgift, årsavgift och övriga avgifter.

Förbundet har på paragraf 4.1
Årsmötet fastställer inträdesavgift, årsavgift och övriga avgifter.

Detta är problemet som gör att paragraferna slår ut varandra tyvärr och att båda fallen är ok och samtidigt inte ok.

Vi kan se i årsmötesprotokoll från föregående år att stadgarna har ändrats men det framgår inte på vad så detta kan
vara en av dom förändringar som har beslutats och att man get beslutande rätten till styrelsen.

Vid årsmötet 2009 så beviljade årsmötet att styrelsen får höja avgiften.

Årsmöte 20090222
Årsavgifts höjning.
Styrelsen ber årsmötet om tillstånd att få ändra beslutsprocessen för ändring av föreningens
årsavgift. Efter en längre diskussion om hur anmälan om årsavgifts ändring sker idag och hur
styrelsen skulle vilja ha beslutsgången, kommer mötet fram till att styrelsen får höja årsavgiften
för det kommande räkenskapsåret direkt man gjort årsbokslut för det gångna, detta utan att som
nu först ta upp frågan på årsmötet och sen måsta vänta till nästa år innan höjningen sker.
Dock ska alltid orsaken till höjningen meddelas på ett tydligt sätt så snart som möjligt efter
beslutet.
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens önskemål.

2012 så var det på årsmötet som höjningen till 3000kr beslutades.

Årsmötet 20120225
Årsmötet fastställde budget samt årsavgiften på 3000kr

Styrelsemötesprotokoll 20120213
8. Ekonomisk rapport.
Ekonomin under kontroll men det blir minus och vi höjer årsavgiften till 3000:-/år för att lägga i
fonderna och för kommande prisökningar.

2012 så påbörjade styrelsen det som skulle ändras i stadgarna.

Styrelsemötesprotokoll 20121113
1. Stadgar och ordningsregler
Beslutades att styrelsen skall titta igenom stadgar och ordningsregler
inför eventuella stadgeändringar.

Styrelsemötesprotokoll 20121211
Ett separat möte har hållits där styrelsen gick igenom stadgar och
ordningsregler, det färdiga förslaget till stadgeändringar skall skickas
till förbundet för påseende.

2013 så fastställdes nya stadgar på årsmötet men vi hittar inte någon information om vad som ändrades.

Årsmöte 20130223
Nya stadgar fastställdes.

2014 så beslutade styrelsen att höja årsavgiften till 4000kr utan att ta det på årsmötet och det var den sista höjningen som gjorts tills nu.

Årsmöte 20140302
Styrelsen har beslutat att kolonisternas årsarrende för 2014 är 4000kr.
11§ Styrelsens förslag till budget fastställdes av mötet.

Så med detta så har nuvarande styrelse gjort tolkningen att vi kan besluta en årsavgiftshöjning utan årsmötets godkännande.

Det finns givetvis en budget uppsatt som täcker denna höjning. (delges med årsmötesdokumenten senast 2 veckor innan mötet)

Vi kommer att behöva ändra våra stadgar så dom inte går att misstolka.

Förslaget är att vi tar upp 2 stadga varianter till årsmötet som vi alla får rösta på vilken vi tycker är bäst därefter ändrar vi stadgarna så vi inte får dessa diskussioner i fortsättningen

Motioner finns redan inlämnade på förslag till ändringar av stadgarna.