Nytt från förbundet: Tomatwebinarie och extra bidrag till jubileumsaktiviteter mm

Hej och God fortsättning på det nya året!

Det är 2021 och firandet av Koloniträdgårdsförbundets 100-årsjubileum har inletts med serien av jubileumswebinarier.

Den 28 jan kl 18 handlar det om hur du lyckas med din tomatodling. Lite om chili blir det också. Föreläsare är Lena Israelsson, kolonist och författare till en rad odlingsböcker. Länk till webinariet hittar du på förbundets hemsida, på facebook eller så klickar du här. Hjälp oss att sprida detta till era kolonister!

Den 10 februari pratar Ulf Nilsson om Invasiva främmande växter. Hela programmet finns på hemsidan: webbseminarium2021 – Koloniträdgårdsförbundet (kolonitradgardsforbundet.se)

Alla webinarier spelas in och kan ses efteråt via hemsidan (scrolla ner) eller youtube (visa alla). Där hittar du webinariet från den 13 januari ; Låt städerna och människorna blomstra – Om kolonirörelsen och Koloniträdgårdsförbundets historia och kvinnorna som startade det hela i Sverige. Föreläsare: Ulrika Flodin Furås, chefredaktör för Koloniträdgården och författare till boken Stadsodlingens historia.

Extra medel att söka för jubileumsaktiviteter

Under 2021 vill vi, tillsammans med er, fira att Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år. Därför vill vi uppmuntra alla medlemsföreningar och regioner att ordna aktiviteter kopplat till jubiléet. Gärna den 28 augusti på Koloniträdgårdens dag, så förhoppningsvis vaccineringar fått pandemin att ge vika.

Utöver de bidrag för studier och utvecklingsarbete som under hösten kunde sökas, finns nu möjlighet att söka ytterligare medel för aktiviteter som föreningar och regioner vill genomföra kopplat till jubileumsåret. Förutom att aktiviteterna ska vara kopplade till temat för jubiléet gäller samma regler för ansökningarna som för ordinarie odlingsbidrag. Temat för året är Biologisk mångfald som förbundet tillsammans med er främjar via Trädkampanjen och Miljödiplomeringen. Ta del av informationen om jubiléet på vår hemsida, och få där tips och inspiration till egna aktiviteter. Eller prata med den eller de jubileumsambassadörer som finns i din region.