Arrendeavgiften för 2021 är nu 5000kr

Styrelsen har beslutat 2020-12-05 att arrende avgiften höjs till 5000kr per år med början 2021

Det var 7 år sedan det höjdes sist till 4000kr och som ni vet så går allt uppåt tyvärr.
Motiveringarna som tas upp här är enbart en del av det som kommer att belasta föreningens ekonomi 2021 samt kommande år
och för att klara av det så måste vi öka arrendet till 5000kr med början 2021.

Motiveringen är:
Sopor samt latrin kostnader har ökat rejält dom senaste åren. (utökade tömningar på latriner, sopkärl och container).
Skötsel av området har också ökat rejält dom senaste åren..
Vi kommer behöva anlita personal som hjälper till med trädfällning och reparationer (vi kan inte göra allt själva).
Staketrenoveringar kommer att bli en stor kostnad (laga en del och byta ut gamla sektioner).
Ny lösning istället för stenkistan till Aklejan (Duschar och tvättmaskin vatten går ut i stenkistan och det är inte ok längre).
Vatten och avlopps kostnader i området (mycket är gammalt och börjar gå sönder).
Renoveringar av Aklejan och förråd (ruttna trädelar i taket m.m som måste åtgärdas)
Sjövattenbryggan där pumpen är. (bryggan måste ersättas med någon annan lösning den befintliga är i dåligt skick).
Planer finns på att byta ut nyckelsystemet eftersom det är många nycklar på vift.