Anteckningar från Styrelsemöte nr.8 2020-09-27

Styrelsemöte nr.8 2020-09-27 kl 10:00 i Aklejan.

Närvarande: Tomas Johannesson, Tommy Jungedal, Sune Ehn, Siw Andersson, Jan-Erik Rönnholm, Sirkka Harju.

Inköp m.m

 1. Leklandgruppen har fått köpa in en del ny utrustning till lekplatsen.
 2. Spel för att underlätta trädfällning är beställd.
 3. Nya 10-vägskyltar har köpts in.
 4. Projektor och projektorduk har köpts in till Aklejan.

Försäljningar.

 1. Nyanmälda försäljningar: X10, O04, I03
 2. Slutförda försäljningar: M01, A03

Områdesfrågor
Grönområden:

 1. 70 st har varit aktiva med arbetsdagar och övriga uppdrag under året.
 2. Dom tömde slamtanken vid Aklejan 2 kubik slam togs upp.
 3. Dom som flisar har ett önskemål om att vi flyttar flisningen till nere bredvid fotbollsplanen.
 4. Basta kommer till biodlarskogen och fäller träd, pris kan vi inte få förens dom gjort första etappen.
 5. Programgruppen vill måla pilboden röd och det sa vi att det är ok.
 6. Stentrappan måste fixas till och det sa vi att det är ok.
 7. Parkslide vid A-parkering, Sirkka har kontaktat kommunen och dom har inte pengar för det i år.
 8. Kontainern tas bort för i år när den är full.
 9. Sopkärl tas bort v42.
 10. 10 st farthinder kommer att köpas in under våren Tommy fixar.

Miljö:

Teknisk grupp:

 1. Ny projektor samt projektorduk inköpt och uppmonterad i Aklejan.
 2. Folksam föräkringsärendet är klart gällande pumphuset.
 3. Vatten systemen blåses mellan 5-10/10.
 4. Vi behöver besikta våra byggnader, ta fram en checklista så vi årligen kan kolla status.
 5. Stänga igen Aklejan, paketera bänkarna och flytta in hjärtstartaren, gå ut med information lör 3/10 10:00

Programverksamheten:

Inf/ hemsida:

Övriga frågor:

 1. Parkeringarna vi C-grinden längst med staketet måste ses över och mätas om.
 2. Syn av området, klart för i år.

Nästa möte: 20-11-07 Aklejan 10:00