Förklaring av ”bottenplugg”

Förklaring av bottenplugg.

På våra vattenposter ute på kolonien så finns det en kran för att man ska kunna hämta vatten.
Så långt är allt klart hoppas jag och det är till den som föreningen ansvarar för.

Sen har det blivit så att man har gjort egna dragningar från vattenposten till sin tomt och det är dom
som man själv är ansvarig för.

Eftersom många låter sina kopplingar vara kvar och inte tömt vattnet så fryser även föreningens kranar sönder
och vi får en kostnad och mycket jobb på våren med att byta kopplingar och kranar.

Oftast är det en förgrening av huvudledningen som man har kopplat in sig på och på den kopplingen så borde det
finnas en lägsta punkt som man kan öppna som en ventil eller så har man en fastskruvad ”bottenplugg” så man kan tömma
allt vattnet så kranarna inte fryser sönder under vintern.

När vi sätter på vattnet så kommer det inte bli några problem för kolonisterna eftersom vi ser till att alla vattenposter
och dom kranar vi ansvarar för är stängda så det kommer inte stå och rinna vatten någonstans.

Det som kan bli problem för kolonisten är när ni vrider på vattnet till eran koppling och inte checkat så att alla anslutningar
är ok och om det saknas något tex ”bottenpluggen” så kommer det ju spruta vatten vid vattenposten så ni märker direkt om något
måste åtgärdas.